DUURZAAM WONEN

Er is een groeiend bewustzijn in duurzaam en gezond leven. Behalve biologische voeding, fairtrade producten en elektrische auto’s kiezen we ook steeds bewuster voor duurzaam bouwen en gezond wonen. WHBi ontwerpt en tekent ook woningen met bio-based materialen en houdt in het ontwerp rekening met klimaat, zon en wind. Dit resulteert in woningen die niet alleen beter zijn voor de wereld, maar ook gezonder om in te leven.

Een woning ontworpen met veel daglicht, energiezuinig en met duurzame materialen zoals hout en vlas of hennepisolatie. Hout geeft de woning een warme sfeer, een prettige akoestiek en een lekkere geur. Tel daarbij op dat het materiaal hernieuwbaar (bij herplant) is en dat deze grondstoffen tijdens hun levenscyclus CO2 opslaan i.p.v. uitstoten, dan wil je niet anders meer dan zo bouwen!

BOUWBESLUIT 2015

De energiebesparende eisen in Nederland worden telkens een stapje strenger. Met ingang van 1 januari 2015 is de EPC (energieprestatiecoëfficient) voor woningen verlaagd van 0,6 naar 0,4. De EPC geeft aan hoe energie-efficiënt een gebouw is. Hoe lager het getal, hoe energiezuiniger. Bij de berekening van de EPC wordt rekening gehouden met de energiebron en het energieverbruik voor verwarming, ventilatie, koeling, bevochtiging, ventilatoren, pompen, warm tapwater en verlichting. De mate van isolatie van de gebouwschil speelt daarbij een belangrijke rol.

De Rc-eisen (isolatie-eisen) in het bouwbesluit worden daarom verhoogd. Rc staat voor warmteweerstand van de constructie. Hoe hoger de Rc waarde (het getal) hoe beter dus de isolatiewaarde van de constructie is. Omdat verbetering van de isolatie van het dak een hogere energiewinst geeft dan die van de gevel en verhoging van de isolatie-eis van de gevel een hogere energiewinst geeft dan die van de vloer, zijn per gebouwdeel verschillende Rc-eisen in het bouwbesluit opgenomen. De minimale Rc-waarde voor het dak is vanaf 1 januari 2015 6,0, van de gevel 4,5 en voor de vloer 3,5.

De Rc-waarde zal de komende jaren nog verder worden verhoogd omdat de overheid in 2020 alle nieuwe woningen energieneutraal wil hebben. Van zeer energiezuinige woningen (o.a. passiefhuizen) kan de Rc-waarde zelfs boven de 10 m2 K/W uitkomen.

© 2020 Willem Haarsma Bouwidee , No nonsense ontwerp- en tekenbureau
Vormgeving: Tieme Dekker Grafische vormgeving